Vi har hjulpet danske virksomheder
med at vælge bedre software i 15 år

Succession Planning Software

Succession Planning Software hjælper organisationer med at identificere og udvikle medarbejdere på alle vigtige niveauer i en virksomhed, der har potentiale til forfremmelse. Disse applikationer hjælper med fastholdelsen af medarbejdere og støtter organisationer i forberedelsen af problemfri overgange, når der sker ændringer i ledelsen. For at undgå dobbeltindsamling af data kan Succession Planning Software integreres med andre HR-applikationer såsom løsninger til medarbejderadministration eller performancevurdering. Se Talent Management Software, Workforce Management Software, Træningssoftware og Software til performancevurdering for relaterede softwareløsninger.

Danmark Vis lokale produkter

5 resultater

Sympa's software til successionsplanlægning gør det muligt for virksomheder at spotte kompetencemangler i god tid og handle, før det er for sent. Læs mere om Sympa
Når det kommer til successionsplanlægning, er Sympa's HR-system fantastisk til at give virksomheder mulighed for at kortlægge kompetencer. Opbyg et globalt overblik over kompetencer og forudsig det fremtidige behov for rekruttering ved at analysere de rette globale HR-KPI'er. Sympa hjælper dig med tydeligt at spotte kompetencemangler i god tid, så du kan starte interne og eksterne rekrutteringsprocesser, før det er for sent. Læs mere om Sympa

Egenskaber

 • Hvad hvis-scenarier
 • Karriereudvikling
 • Kompetencestyring
 • Medarbejderprofiler
 • Styring af succession
 • Organisationskortlægning
 • Medarbejderstyring
 • Ansøgersporing
 • Successionsplanlægning
 • Talenterhvervelse
 • Intern talentmobilitet
Omfattende HCM-system med fordele, uddannelse, rekruttering, løn- og ansættelsesløsninger samt komplette rapporterings- og analysemuligheder.
Sage People gør det muligt for mellemstore virksomheder at administrere deres højt værdsatte arbejdsstyrker gennem det omfattende HCM-systemet (menneskelig kapitalstyring) i skyen. Det gør det muligt for organisationer at transformere den måde, de erhverver, engagerer, administrerer og udvikler deres medarbejdere på, fra en lokal til en multinational skala. Sage People er bygget på en stærk Salesforce-platform og bakket op af mere end 30 års Sage-erfaring inden for HR-IT-administration. Det kan hurtigt implementeres – typisk på ca. 90 dage – og er nemt at bruge og tilpasse. Læs mere om Sage People

Egenskaber

 • Hvad hvis-scenarier
 • Karriereudvikling
 • Kompetencestyring
 • Medarbejderprofiler
 • Styring af succession
 • Organisationskortlægning
 • Medarbejderstyring
 • Ansøgersporing
 • Successionsplanlægning
 • Talenterhvervelse
 • Intern talentmobilitet
Kontrol over medarbejdernes færdigheder og kompetencer kan fås med AG5-software til færdighedsstyring. Matricer, der er nemme at oprette og dele.
AG5 hjælper virksomheder med at visualisere og lukke huller i deres færdigheder ved klart at kortlægge deres arbejdsstyrkefærdigheder og kompetencer. Ved at bevæge sig væk fra uhåndterlige regneark, kan man med AG5 oprette klare, koncise og revisionssikre færdighedsmatricer, som gør planlægning af succession nemt og bekvemt. Er målet at holde organisationen i spidsen for rekvalificeringsrevolutionen og imødekomme konstant skiftende talentbehov, samtidig med at sikre at man er i overensstemmelse med reglerne? AG5 er svaret. Læs mere om AG5 Skills Management Software

Egenskaber

 • Hvad hvis-scenarier
 • Karriereudvikling
 • Kompetencestyring
 • Medarbejderprofiler
 • Styring af succession
 • Organisationskortlægning
 • Medarbejderstyring
 • Ansøgersporing
 • Successionsplanlægning
 • Talenterhvervelse
 • Intern talentmobilitet
Fleksibel og samarbejdsbaseret successionplanlægning og talentstyringsplatform, der fokuserer på færdigheder, læring og udvikling
SkillsBoard er en god 360°-færdighedsbaseret planlægning af succession og talentstyringsløsning med indbygget virksomhedscertificering og bærbart færdighedspas. Med SkillsBoard kan man drage fordel af forudsigende udskiftnings- og læringsmodeller til opbygning af successionsplanlægning. Forudsigelse af morgendagens færdigheder, og tilpasning af organisationen takket være job- og projektmatchning baseret på færdigheder. Engagering af medarbejdere i successionplaner, der viser dem gennemsigtighed omkring forventninger. Læs mere om SkillsBoard

Egenskaber

 • Hvad hvis-scenarier
 • Karriereudvikling
 • Kompetencestyring
 • Medarbejderprofiler
 • Styring af succession
 • Organisationskortlægning
 • Medarbejderstyring
 • Ansøgersporing
 • Successionsplanlægning
 • Talenterhvervelse
 • Intern talentmobilitet
Danmark Lokalt produkt
ProjectFlow

ProjectFlow

(0) Danmark Lokalt produkt
Ved behov for en enkel løsning til projektstyring og porteføljestyring. ProjectFlow 365 – effektivt, enkelt og skalerbart.
Dansk: ProjectFlow 365 er et fleksibelt værktøj til projekt- og porteføljestyring med tæt kobling til Microsoft Office 365. Softwaren giver overblik og gør det nemt at træffe bedre beslutninger om nye projekter. Værktøjet støtter projektlederne og skaber værdi i deres dagligdag. Ressourcestyring i ProjectFlow 365 giver kontrol med kapaciteten og ressourceanvendelsen på projekter og drift. Engelsk: ProjectFlow 365 er et værktøj til projekt- og porteføljestyring med Microsoft Office-integration. Læs mere om ProjectFlow

Egenskaber

 • Hvad hvis-scenarier
 • Karriereudvikling
 • Kompetencestyring
 • Medarbejderprofiler
 • Styring af succession
 • Organisationskortlægning
 • Medarbejderstyring
 • Ansøgersporing
 • Successionsplanlægning
 • Talenterhvervelse
 • Intern talentmobilitet