2 resultater
Automatiser indregningen af indtægter for at indregne og rapportere om resultater i overensstemmelse med standarderne AASB15, ASC 605, 606 og IFRS 15.
NetSuites løsning til indregning af indtægter hjælper virksomheder med at overholde regnskabsstandarder og rettidigt rapportere om økonomiske resultater. Uanset om virksomheden gennemfører salgstransaktioner, der omfatter produkter, tjenester eller begge dele, og uanset om disse transaktioner sker via et enkelt kontaktpunkt eller flere forskellige, hjælper NetSuites løsning til indregning af indtægter brugerne med at opstille, beregne og påvise virksomhedsomsætningen i deres regnskabsopgørelser. Læs mere om NetSuite

Egenskaber

 • Til restaurationsbranchen
 • Forudsigelser
 • Udbyttestyring
 • Anbefalinger
 • Dynamisk prisfastsættelse
 • Prisoptimering
Indtægtsstyringssystem, der anbefaler optimale huslejeniveauer til ejere og administratorer af ejendomme.
LiquidRent.ai er et meget gennemsigtigt indtægtsstyringssystem, der giver huslejeanbefalinger til ejere og administratorer af ejendomme. Der genereres modeller for hver ejendom i en lejlighedsportefølje, og algoritmen giver lederne mulighed for at teste forskellige prispunkter og se virkningen på leads, belægning og beboerfastholdelse. Læs mere om LiquidRent.ai

Egenskaber

 • Til restaurationsbranchen
 • Forudsigelser
 • Udbyttestyring
 • Anbefalinger
 • Dynamisk prisfastsættelse
 • Prisoptimering