1 resultater
Med NetSuites økonomistyring kan brugerne planlægge, budgettere, lave prognoser og analysere takket være værktøjer, der hjælper med at styre deres virksomheders økonomi.
NetSuites løsninger til økonomistyring automatiserer centrale økonomiske processer og giver brugerne overblik over tidligere resultater, nuværende økonomiske forhold og forventninger til fremtiden, så de kan tage bedre, databaserede beslutninger. Dashboards og rapporter omdanner finansielle og operationelle data til brugbar forretningsindsigt, styrker kontrollen og sikrer den operationelle effektivitet, mens konsolideringen af økonomiske oplysninger forenkler administrationen af forskellige forretningsenheder, datterselskaber og regioner. Læs mere om NetSuite

Egenskaber

  • Skatteforvaltning
  • Budgettering/udarbejdelse af prognoser
  • Pengestyring
  • Indtægtsindregning